Prebus Logo
HEM       FÖRETAGET       KONTAKT      

Kontakt

Sjukresor:
Tel: 0771-999 000 (vid telestörningar kan även 018-68 15 23 användas)
Fax: 018-15 11 51

Färdtjänst, skolskjutsar och daglig verksamhet sköts numera av
Uppsala kommuns trafikcentral:

Färdtjänst: 018-727 39 00
Skolskjuts och daglig verksamhet: 018-727 30 30

IT-avdelningen:
Tel: 018-444 58 00
Fax: 018-15 11 51
E-mail: data@prebus.se

Besöksadress:
Kungsgatan 85 (anmälan i receptionen hos Navet)
Uppsala

Postadress:
AB Prebus
Box 167
751 04 Uppsala

Leveransadress:
Förrådet
Islandsgatan 18
753 18 Uppsala

Administrationen sköts av moderbolaget Gamla Uppsala Buss AB:
Tel: 018-444 58 00