Prebus Logo
HEM       FÖRETAGET       KONTAKT      

Om företaget

AB Prebus är ett dotterbolag till Gamla Uppsala Buss AB som ägs av Landstinget i Uppsala län. Vår verksamhet kan indelas i två delar, beställningscentral för landstingets sjukresor och drift av IT.

Beställningscentralen

Beställningscentralen arbetar med bokning och samordning av landstingets sjukresor.

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av system, nätverk och radiokommunikation för den egna verksamheten, Gamla Uppsala Buss AB och Upplands Lokaltrafik.